Čistírna odpadních průmyslových vod

ČOV Jihlava

Je čistírna odpadních průmyslových vod s provozem v Jihlavě.

Průmyslové vody – Zvládneme vyčistit většinu průmyslových vod, které vznikají při provozu např.: Oplachové vody při mytí materiálů nebo obalů znečištěné ropnými látkami.

Vodní kaly – Dokážeme zpracovat některé druhy vodních kalů, které vznikají při čistění odpadních a průmyslových vod.

Také umíme zpracovat Emulze bez halogenů